top of page
ค้นหา

สแตนเลส คืออะไร?

หลายคนสงสัยว่า สแตนเลส คืออะไร? เรามีคำตอบให้คุณไปดูกันเลยเหล็กกล้าไร้สนิม (ชื่อภาษาอังกฤษ stainless steel) เป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียมอย่างน้อยที่สุด 10.5% ชื่อในภาษาไทย แปลจากภาษาอังกฤษว่า stainless steel เนื่องจากโลหะผสมดังกล่าวไม่เป็นสนิมที่มีสาเหตุจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนใน

อากาศกับโครเมียมในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม เกิดเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบผิวไว้ ทำหน้าที่ปกป้องการเกิดความเสียหายให้กับตัวเนื้อ

เหล็กกล้าไร้สนิมได้เป็นอย่างดี สเตนเลสต่างชนิดกันที่มีโครงสร้างต่างกัน จะมีลักษณะค่าความแข็งแรงที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันดัง

ในรูปจะแสดงให้เห็น แนวโค้งของค่าความแข็งแรง โดยทั่วไปของเกรดสเตนเลส 4 ชนิด1. เกรดเฟอร์ริติก มีค่าความจำนนความแข็งแรง และค่าความแข็งแรงสูงสุดปานกลาง เมื่อรวมกับค่าความยืดตัวสูง จึงทำให้สามารถ

ขึ้นรูปได้ดี

2. เกรดมาร์เทนซิติก มีค่าความจำนนความแข็งแรง (Yield Strength : YS) และค่าความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Tensile

Strenght : UTS) สูงมากในสภาพที่ผ่านกระบวนการอบชุบ แต่จะมีค่าการยืดตัว (Elongation : EL%) ต่ำ

3. เกรดดูเพล็กซ์ (ออสเตไนท์ - เฟอร์ไรต์) มีค่าความจำนนความแข็งแรง และค่าความยืดตัวสูงจึงเรียกได้ว่า เหล็กชนิดนี้มีทั้ง

ความแข็งแรง และความเหนียว (Ductility) ที่สูงเป็นเลิศความต้านทานการกัดกร่อน

4. เกรดออสเตนิติก มีค่าความจำนนความแข็งแรงใกล้เคียงกับชนิดเฟอร์ริติก แต่มีค่าความแข็งแรงสูงสุดและความยืดตัวสูง

จึงสามารถขึ้นรูปได้ดีมาก #สแตนเลสคืออะไร #ข้อดีของสแตนเลส #เหล็กกล้าไร้สนิม

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page