top of page
furniture-stainless-01.png

กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ

furniture-stainless-99-กรงใส่ของสแตนเลส-

กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ

ขนาดสินค้าโดยประมาณ 150*150*148  ตามสั่ง

ราคาตามขนาด

ราคา (บาท)

สำหรับใส่สิ่งต่างๆ ในโรงงาน ร้านค้า คลังสินค้า อื่นๆ
เคลื่อนย้ายสะดวก ล้อยูริเทน
วัสดุ : สแตนเลส 304

สั่งซื้อได้ที่

furniture-stainless-11.png
furniture-stainless-12.png
327-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
328-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
334-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
333-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
332-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
331-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
330-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
329-กรงใส่ของสแตนเลส-มีล้อ-แบบที่1
bottom of page