top of page
furniture-stainless-01.png

เตาอบ เตาย่าง สแตนเลส

furniture-stainless-109-เตาอบสแตนเลส.jpg

เตาอบ เตาย่าง สแตนเลส

ขนาดสินค้าโดยประมาณ ตามสั่ง

ราคาตามขนาด

ราคา (บาท)

เตาอบ เตาย่าง สแตนเลส สำหรับย่างหรืออบ หมู ไก่ เนื้อ หรือเนื้อสัตว์ต่างๆตามต้องการ แข็งแรง คงทน ใช้ระบบแก๊ซ

สั่งซื้อได้ที่

furniture-stainless-11.png
furniture-stainless-12.png
361-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
367-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
364-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
362-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
366-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
365-เตาอบสแตนเลส-เตาต่างสแตนเลส
bottom of page